Previews readers

Inleiding in het publiekrecht (HBO-Rechten/SJD jaar 1, blok 2)​

Recht in het publieke domein (HBO-Rechten/SJD jaar 1, blok 2)

Inleiding privaatrecht (HBO-Rechten / SJD jaar 1, blok 1) ​

Werk en inkomen (HBO-Rechten/ SJD jaar 1, blok 3)