Previews readers

Inleiding privaatrecht (HBO-Rechten / SJD jaar 1, blok 1) ​​

Werk en inkomen (HBO-Rechten/ SJD jaar 1, blok 3)

Bestuursprocesrecht (SJD jaar 1, blok 4)

Sociaal recht 2 (SJD jaar 2, blok 4)

Recht in bedrijf (HBO-Rechten/ SJD jaar 1, blok 4)