Nieuws

Vacature: Lid van de Raad van Toezicht van studievereniging Ad Legem

 

Per 10 februari 2020 is er een vacature vrijgekomen binnen de Raad van Toezicht bij de studievereniging Ad Legem. Studievereniging Ad Legem is de studievereniging voor het Instituut voor Rechtenstudies van de Hanzehogeschool Groningen voor de opleidingen HBO-Rechten en Sociaal Juridische Dienstverlening. De Raad van Toezicht bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie personen, waaronder de alumnicoördinator van het Instituut voor Rechtenstudies. De gewone leden van de Raad van Toezicht worden voor 1 jaar benoemd. Een herbenoeming met een jaar behoort tot de mogelijkheden. De doelstelling van de Raad van Toezicht is het zorg dragen voor continuïteit van de vereniging en het behoud van kennis binnen de vereniging.

Algemeen profiel lid RvT:
- Student of alumnus van het Instituut voor Rechtenstudies van de Hanzehogeschool Groningen;
- Verantwoordelijkheidsgevoel;
- Beschikt over sociale vaardigheden (contact maken, luisteren en verbinden);
- Bestuurservaring is een pré;
- Kennis van de vereniging is geen vereiste, een nieuwe blik is altijd welkom;
- Is bereid en in staat (vrijwel) alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

Taken:
- Wekelijks lezen van de notulen van de bestuursvergaderingen en indien nodig becommentariëren;
- Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van de studievereniging;
- Bijeenkomen met het bestuur voor de halfjaarlijkse ALV en de jaarlijkse ALV;
- Lezen en becommentariëren van het halfjaarverslag, het jaarverslag en de financiële stukken van het bestuur van Ad Legem.

Nadere informatie:
Informatie kan worden opgevraagd bij:
Wigbert Schulte                        w.h.m.schulte@pl.hanze.nl
Jarno Swijghuizen                    jarno_s@live.nl
Mart van Keulen                       martvankeulen@hotmail.com
Eveline Visser                           ev.j.visser@hotmail.com
 


Reageren:
Indien u interesse heeft, dan ontvangt de huidige Raad van Toezicht graag een motivatiebrief met C.V. Deze kan worden verstuurd naar martvankeulen@hotmail.com. Reacties moeten uiterlijk op woensdag 19 februari 2020 voor 20.00 binnen zijn.

 

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen