Nieuws

Vacature Raad van Toezicht!

Vacature Raad van Toezicht!

VACATURE LID RAAD VAN TOEZICHT AD LEGEM

Per 15 februari 2022 komt er een plek vrij binnen de Raad van Toezicht bij studievereniging Ad Legem. De doelstelling van de Raad van Toezicht is het zorg dragen voor continuïteit van de vereniging en het behoud van kennis binnen de vereniging. De Raad van Toezicht bestaat uit een oneven aantal van minimaal drie personen, waaronder de Alumnicoördinator van het Instituut voor Rechtenstudies. De gewone leden van de Raad van Toezicht worden voor één jaar benoemd. Een herbenoeming met een jaar behoort tot de mogelijkheden.
Algemeen profiel lid Raad van Toezicht:
- Student of alumnus van het Instituut voor rechtenstudies van de Hanzehogeschool Groningen;
- Verantwoordelijkheidsgevoel; 
- Beschikt over sociale vaardigheden (contact maken, luisteren en verbinden);
- Bestuurservaring is een pré;
- Kennis van de vereniging is geen vereiste, een nieuwe blik is altijd welkom;
- Is bereid en in staat (vrijwel) alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden;

Taken:
- Wekelijks lezen van de notulen van de bestuursvergaderingen en indien nodig becommentariëren;
- Gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur van de studievereniging;
- Bijeenkomen met het bestuur voor de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering en de jaarlijkse algemene ledenvergadering;
- Lezen en becommentariëren van het halfjaarverslag, het jaarverslag en de financiële stukken van het bestuur van Ad Legem.

Vragen of solliciteren:
Indien u vragen heeft, dan ontvangt de huidige Raad van Toezicht graag een mail. Deze kunnen worden verstuurd naar rvt@adlegem.nl.

Sollicitaties mogen naar hetzelfde e-mailadres worden gestuurd en hierbij wordt een motivatie en cv verwacht. Reacties moeten uiterlijk dinsdag 1 februari 2022 binnen zijn.

Reacties

Log in om de reacties te lezen en te plaatsen