Vacatures

De Belastingdienst

MKB Amsterdam, Hoofddorp, Hoorn en Almere zoekt (nagenoeg) afgestudeerde HBO Rechten studenten voor de functie Specialist Inkomensheffing

Studeer jij bijna af voor de studie HBO Rechten? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Direct na de kerstvakantie starten wij met een inwerk- en opleidingsprogramma voor afgestudeerde HBO rechten-studenten om opgeleid te worden voor de functie Specialist Inkomensheffing.

Een juiste behandeling van aangiften, bezwaren en verzoeken binnen de fiscale wet- en regelgeving: dat is jouw taak als medewerker inkomensheffing bij de Belastingdienst. Jouw klantenkring? Ondernemingen binnen het Midden- en Kleinbedrijf. Dat maakt jouw werk afwisselend en uniek.

Dit doe je bij de Belastingdienst

Je leert uiteraard eerst alle geautomatiseerde systemen kennen die je nodig hebt en je wordt ingewerkt door een ervaren medewerker. Je verricht tijdens het opleidingsprogramma onder begeleiding al reguliere werkzaamheden. Je kunt ingezet worden op de aanslagregeling. Op basis van vooraf bepaalde risico’s die voor de diverse belastingjaren kunnen verschillen, bekijk je de aangifte nader en neem je deze vervolgens in behandeling. Dat houdt in dat je de aangifte op juistheid controleert en waar nodig overleg hebt met ondernemers en hun adviseurs over de afhandeling hiervan. Daarnaast behandel je ook verzoeken en heb je contact met ondernemers en hun adviseurs als zij een verzoek indienen tot vooroverleg over een specifiek fiscaal onderwerp. Vervolgens kom je zo mogelijk tot een standpuntbepaling door de Belastingdienst. Het is ook mogelijk dat je met de behandeling van bezwaarschriften aan de slag gaat. Verder doe je mee aan vaktechnische overleggen en onderhandenwerk overleg (waar je ook je eigen inbreng kunt hebben). Bij alles wat je doet, werk je nauw samen met je collega’s die aan het middel inkomensheffing werken, de vaktechnische adviseurs en de vaktechnische coördinator.

Een bijzondere baan, omdat ...

• Het een baan is die er ook écht toe doet. Je levert een bijdrage aan een financieel gezond Nederland en helpt mee om het vertrouwen van burgers en bedrijven in de Belastingdienst terug te winnen.
• Je continu bezig bent om op de hoogte te blijven van de wijzigende wet- en regelgeving. Zo leer je steeds bij en dat maakt jouw werk uitdagend.
• Je veel mogelijkheden krijgt om je zowel op vakinhoudelijk als persoonlijk vlak te ontwikkelen. Ook zijn er genoeg doorgroeimogelijkheden.
• De Belastingdienst een fijne werkgever is waarbij een goede sfeer op de werkvloer belangrijk is en waarbij je als medewerker veel verantwoordelijkheid, flexibiliteit en vrijheid krijgt.
• Je veel samenwerkt met behulpzame collega’s met veel kennis en bij wie je altijd kunt aankloppen voor hulp.

Dit zegt een collega over jouw werkomgeving

"Ik ben verantwoordelijk voor een belangrijk onderdeel binnen de dienst, namelijk het heffen van belasting. In twee jaar tijd heb ik verschillende aangiften, bezwaren en verzoeken behandeld, zodat ik kan zeggen dat elk dossier uniek is. Dit maakt het werk afwisselend en uitdagend. Verder haal ik voldoening uit het persoonlijke contact met adviseurs en belastingplichten. Ik vind het leuk om tijdens een hoor- of telefoongesprek de fiscale wet- en regelgeving helder uit te leggen." Mike, behandelfunctionaris Inkomensheffing

Wanneer past deze baan bij je?

 • Je hebt een (nagenoeg) afgeronde opleiding HBO-rechten.

 • Je bent een starter op de arbeidsmarkt.

 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met fiscaliteit.

 • Je staat open voor samenwerking met je collega’s om samen de doelen te behalen.

 • Je communiceert zorgvuldig, zowel mondeling als schriftelijk in het Nederlands.

Jouw competenties

• klantgericht
• resultaatgericht • samenwerken
• flexibiliteit
• zelfontwikkeling

Sollicitatieproces

 • Graag ontvangen wij je sollicitatiebrief, cv en cijferlijst uiterlijk 30 september. Je kan deze mailen naar: MKB.Amsterdam.Werving@belastingdienst.nl
  Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je reageert via dit e-mailadres dat we ook voor stages gebruiken. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen.

 • Vermeld in je brief wat jouw verwachte afstudeerdatum is en per wanneer je beschikbaar bent.

 • Wij zijn op zoek naar medewerkers voor de volgende locaties: Almere, Amsterdam, Hoofddorp,

  Hoorn. We vragen je in je motivatiebrief een eerste en eventueel tweede voorkeurslocatie op te

  nemen.

 • We hebben in totaal 20 vacatures, naar evenredigheid verdeeld over de kantoren.

 • Wij streven ernaar je per 1 januari 2024 in dienst te nemen.

  Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.

 • Selectiegesprekken vinden op het Belastingkantoor Amsterdam plaats.
  De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

  Het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken, kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

  Wil je meer weten over de vacature?
  Jacco Bergsma, teamleider MKB / portefeuillehouder IH en Bezwaar & Beroep MKB Amsterdam 06 – 29 56 14 67
  René Voormanns, medewerker MKB Amsterdam, 06 – 51 29 35 93

  Minimum aantal uren per week: 32
  Maximum aantal uren per week: 36

  Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (tijdelijke aanstelling voor 1 jaar) met uitzicht op onbepaalde tijd.

Salarisomschrijving

Bij aanvang wordt je ingeschaald in de naast lagere salarisschaal namelijk op € 2.902 o.b.v. 36 uur.

Na één jaar wordt je ingeschaald in groepsfunctie F, op basis van voldoende functioneren.

De salarisschaal van de groepsfunctie F (HBO werk- en denkniveau) loopt van € 3.045 tot € 5.503 o.b.v. 36 uur. Bij voldoende functioneren ontvang je jaarlijks een salarisverhoging (tot je het einde van de salarisschaal hebt bereikt van de desbetreffende groepsfunctie).

Gedurende het jaar zal op regelmatige basis gesproken worden over jouw ambitie om in aanmerking te komen voor een contract voor onbepaalde tijd waarbij vanuit onze kant ook getoetst wordt of je bewust en bekwaam bent op jouw functieniveau.

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB- budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB- budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB- budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer.
Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden.
Wij bieden je een inwerkprogramma aan, inclusief een opleiding / training. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om in deeltijd te werken. Als je deze periode hebt afgerond en bij goed functioneren in de praktijk, krijg je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

De directie Midden- en Kleinbedrijf

De Directie Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is verantwoordelijk voor de fiscale behandeling van het Midden- en kleinbedrijf en onderscheidt entiteiten in het middenbedrijf (ongeveer 0,4 miljoen) én in het kleinbedrijf (ongeveer 1,8 miljoen kleine bedrijven, starters en ZZP’ers). De klantbehandeling kenmerkt zich door informatiegericht toezicht en een integrale en subjectgerichte aanpak. MKB streeft optimalisering van belastingopbrengsten na door de inzet van diverse handhaving- en toezichtmiddelen ter versterking van de compliance, met aandacht voor slimme en nieuwe IT- toepassingen. MKB is ook verantwoordelijk voor het vorm en inhoud geven aan de integrale overheidssamenwerking. Én MKB houdt zich bezig met deurwaarderij en waarde-onderzoek.

Organisatie

Bij de Belastingdienst werken ongeveer 25.000 mensen verspreid over het hele land aan een financieel gezond Nederland. Dit doen we door eerlijk en zorgvuldig belastingen en premies volksverzekeringen te heffen, te innen en te controleren en fraude op te sporen. De Belastingdienst maakt het burgers en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk om verplichtingen na te kunnen komen en gebruik te kunnen maken van rechten. Dat gebeurt met passende dienstverlening, door massale processen juist en tijdig uit te voeren én door adequaat toezicht uit te oefenen. De Belastingdienst is sterk in ontwikkeling en heeft de ambitie om de beste Belastingdienst voor Nederland te zijn met focus op fiscale taken en vakmanschap.

Lees meer over de Belastingdienst op: https://over-ons.belastingdienst.nl/

Readerschrijvers

 • Studiefaciliteitencommissie

Ad Legem biedt ieder blok readers aan over de vakken van het desbetreffende blok. Readers zijn samenvattingen over de voorgeschreven literatuur.

Om de readers aan te kunnen bieden zijn wij voortdurend op zoek naar readerschrijvers. Wanneer je een samenvatting schrijft krijg je hier een leuke vergoeding voor. Deze vergoeding bedraagt een gegarandeerd bedrag van €75,00. Tevens ontvang je als readerschrijver de door jou geschreven reader gratis.

Om kwalitatief goede readers aan te kunnen bieden zijn wij ook ieder blok op zoek naar readercontroleurs. Als controleur zal je de reader controleren op taalkundig en inhoudelijk niveau. Uiteraard ontvang je voor het controleren een vergoeding per gecontroleerde reader en ontvang je de gecontroleerde reader gratis.

Ben jij geïnteresseerd in het schrijven van een samenvatting tegen een leuke vergoeding? Of wil jij graag readers controleren? Neem dan contact op met Max Ruiter, voorzitter@adlegem.nl.