Samenvattingen SJD

Ad Legem biedt iedere tentamenperiode aan eerstejaars en tweedejaars SJD'ers readers aan voor de vakken waarover tentamens worden afgenomen. De readers die door Ad Legem worden aangeboden, worden door medestudenten geschreven en vervolgens door andere medestudenten gecontroleerd. De readers worden geschreven aan de hand van de voorgeschreven literatuur, lesstof van werk- en hoorcolleges en aanvullend materiaal dat verstrekt en aangeraden wordt door het Instituut voor Rechtentudies.

De readers kosten per stuk voor leden €3,75,- en voor niet-leden €7,50,-

Heb jij vragen over de readers die Ad Legem aanbiedt of heb jij interesse in het schrijven van een reader? Stuur dan een mail naar voorzitter@adlegem.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer je graag een samenvatting wilt bestellen? Stuur dan een mailtje naar readers@adlegem.nl. Vermeld in de mail duidelijk welke reader(s) je wilt bestellen en of je wel of geen lid bent bij Ad Legem.