Afmelden

Wanneer je je lidmaatschap wilt beëindigen, houd er dan rekening mee dat je dit uiterlijk vóór 31 januari van het lopende verenigingsjaar doet. Wanneer je na deze deadline een mail stuurt, blijf je nog een jaar lid en hebben wij het recht om over dit jaar nog contributie af te schrijven. Opzegging voor Ad Legem geschiedt door een mail te sturen naar secretaris@adlegem.nl.