Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit een oneven aantal personen die Ad Legem, de stad Groningen en het Instituut voor Rechtenstudies van de Hanzehogeschool een warm hart toedragen.

Mevr. J.E. de Boer

Jildou de Boer heeft HBO-Rechten afgerond aan de Hanzehogeschool. Momenteel volgt zij de premaster Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is actief geweest in verschillende commissies en heeft in het jaar 2018-2019 de functie secretaris vervuld binnen het bestuur van studievereniging Ad Legem. Sinds december 2020 is Jildou voorzitter van de Raad van Toezicht.

Mevr. M. de Vries

Meaghan de Vries heeft de studie HBO-Rechten afgerond aan de Hanzehogeschool. Meaghan is de afgelopen paar jaar actief geweest binnen verschillende commissies van Ad Legem en heeft in het jaar 2019-2020 gefungeerd als secretaris binnen studievereniging Ad Legem. Tot slot vervuld zij sinds december 2020 de functie als secretaris binnen de Raad van Toezicht.

Mevr. M. Mulder

Melissa Mulder is derdejaars HBO-Rechtenstudente. Melissa is actief geweest binnen verschillende commissies en heeft in het jaar 2021-2022 de functie penningmeester vervuld binnen het bestuur van studievereniging Ad Legem. Vanaf april 2022 is Melissa lid van de Raad van Toezicht.

Mevr. N. Dijkstra

Nienke Dijkstra is geboren in 1997 en is inmiddels afgestudeerd aan de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Momenteel volgt ze een verzwaard traject Pedagogiek aan Stichting Pedagogisch Onderwijs en is ze werkzaam als Sociaal Pedagogisch Medewerker. Vanaf het eerste jaar van de opleiding is zij actief binnen Ad Legem, waar zij in het studiejaar 2018-2019 de bestuurlijke functie van intern coördinator bekleedde. Vanaf april 2020 is Nienke lid van de Raad van Toezicht.

Dhr. W.H.M. Schulte​

De Raad van Toezicht heeft één permanent lid en dat is de
Alumnicoördinator. De Alumnicoördinator heeft binnen het Instituut voor
Rechtenstudies een brugfunctie waarbij het contact tussen werkveld,
afgestudeerden en studenten wordt behartigd. Deze functie wordt vervuld
door Wigbert Schulte, docent Communicatie binnen het Instituut.