Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit personen die Ad Legem, de stad Groningen en het Instituut voor Rechtenstudies van de Hanzehogeschool een warm hart toedragen.


Mr. T.H. Ubbens-Elings

Tineke Ubbens-Elings heeft Rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen, met Privaatrecht als afstudeerrichting. In haar doctoraalfase gaf zij tevens bijles aan studenten. Dat beviel zo goed dat zij met haar vak in het onderwijs is beland. In 1983 is zij begonnen bij de HEAO. Daarna is zij gestart bij de Hanzehogeschool Groningen, waar zij bij diverse opleidingen werkzaam is geweest. Sinds 2006 werkt zij bij het instituut voor Rechtenstudies. Daarnaast heeft zij meerdere jaren onderwijservaring opgedaan in het post-hbo. Naast het geven van onderwijs heeft zij ook andere taken, zoals het blokcoördinatorschap, het begeleiden van stages en afstudeeropdrachten en is zij Alumnicoördinator. Alumni vormen een brug tussen het onderwijs en het werkveld en daarom heeft de Alumnicoördinator tevens zitting in de Raad van Toezicht van de studievereniging Ad Legem.

Dhr. D. Westerink

David Westerink is geboren in 1993. Hij is momenteel bezig met de laatste (afstudeer)fase van zijn studie Sociaal Juridische Dienstverlening met als specialisatie Schulddienstverlening. Binnen Ad Legem heeft David in de activiteitencommissie gezeten. Bestuurservaring heeft hij opgedaan bij het CDJA, de politieke jongerenorganisatie van het CDA.

Dhr. M. Van Keulen

Mart van Keulen is geboren op 3 mei 1992. Mart zit op dit moment in de laatste fase van zijn studie en heeft hier de specialisatie Recht en Multiproblem gedaan. Binnen Ad Legem heeft hij verschillende commissies gedaan en was voorzitter van het bestuur van 2016-2017.

Dhr. T. Everts

Tom Everts is geboren in 1995. Hij is momenteel bezig met de laatste (afstudeer)fase van zijn studie Sociaal Juridische Dienstverlening met als specialisatie Recht en Multiproblem. Binnen Ad Legem is hij sinds 2014 bedrijvig geweest binnen diverse commissies waarna hij in het jaar 2016-2017 als intern coördinator bestuurlijk actief was binnen onze vereniging.  

Dhr. J. Swijghuizen

Jarno Swijghuizen is geboren in 1991. Hij is momenteel bezig met zijn derde jaar van zijn studie HBO-Rechten. Hij volgt op dit moment de specialisatie Privaatrecht, familievermogensrecht. Al sinds het begin van zijn studie is Jarno actief geweest in diverse commissies binnen Ad Legem. In het studiejaar 2017-2018 was Jarno bestuurlijk actief binnen Ad Legem als penningmeester. Vanaf april 2018 is Jarno actief in de Raad van Toezicht.

Onze partners