Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit een aantal personen die Ad Legem, de stad Groningen en het Instituut voor Rechtenstudies van de Hanzehogeschool een warm hart toedragen.

Mevr. K.R. Moedt

Karin Moedt is studente aan de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Momenteel zit zij in het laatste jaar van haar studie. Zij is actief geweest binnen de activiteitencommissie van studievereniging Ad Legem en in het jaar 2021-2022 heeft zij de functie van secretaris vervuld binnen het bestuur van Ad Legem. Sinds januari 2023 is Karin lid van de Raad van Toezicht, waar zij vanaf maart 2024 de functie van voorzitter vervult. 

Dhr. R. van der Velde

Remco van der Velde studeert Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hanze. Remco is actief geweest binnen meerdere commissies en heeft zowel in 2020-2021 als 2023 de functie van intern coördinator vervuld binnen het bestuur. Sinds september 2023 vervult hij weer de functie van secretaris binnen de Raad van Toezicht.

Mevr. I. Meinardi

Ilse Meinardi zit momenteel in de afstudeer fase van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Ilse is actief geweest binnen verschillende commissies en heeft in het jaar 2022-2023 de functie van voorzitter vervuld binnen het achttiende bestuur van studievereniging Ad Legem. Sinds maart 2024 is Ilse lid van de Raad van Toezicht

Dhr. W.H.M. Schulte​

De Raad van Toezicht heeft één permanent lid en dat is de
Alumnicoördinator. De Alumnicoördinator heeft binnen het Instituut voor
Rechtenstudies een brugfunctie waarbij het contact tussen werkveld,
afgestudeerden en studenten wordt behartigd. Deze functie wordt vervuld
door Wigbert Schulte, docent Communicatie binnen het Instituut.