Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit een oneven aantal personen die Ad Legem, de stad Groningen en het Instituut voor Rechtenstudies van de Hanzehogeschool een warm hart toedragen.

Mevr. J.E. de Boer

Jildou de Boer heeft HBO-Rechten afgerond aan de Hanzehogeschool. Momenteel volgt zij de premaster Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is actief geweest in verschillende commissies en heeft in het jaar 2018-2019 de functie secretaris vervuld binnen het bestuur van studievereniging Ad Legem. Sinds december 2020 is Jildou voorzitter van de Raad van Toezicht.

Mevr. K.R. Moedt

Karin Moedt is studente aan de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Momenteel zit zij in het vierde jaar van haar studie. Zij is actief geweest binnen de activiteitencommissie van studievereniging Ad Legem en in het jaar 2021-2022 heeft zij de functie van secretaris vervuld binnen het bestuur van Ad Legem. Sinds januari 2023 is Karin lid van de Raad van Toezicht.  

Mevr. M. Mulder

Melissa Mulder is derdejaars HBO-Rechtenstudente. Melissa is actief geweest binnen verschillende commissies en heeft in het jaar 2021-2022 de functie penningmeester vervuld binnen het bestuur van studievereniging Ad Legem. Vanaf april 2022 is Melissa lid van de Raad van Toezicht.

Dhr. R. van der Velde

Remco van der Velde zit momenteel in het derde jaar van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hanzehogeschool Groningen. Remco is actief geweest binnen meerdere commissies en heeft in 2020-2021 de functie van intern coördinator vervuld in het zestiende bestuur der Ad Legem. Sinds januari 2023 vervult hij de functie van secretaris binnen de Raad van Toezicht.

Dhr. W.H.M. Schulte​

De Raad van Toezicht heeft één permanent lid en dat is de
Alumnicoördinator. De Alumnicoördinator heeft binnen het Instituut voor
Rechtenstudies een brugfunctie waarbij het contact tussen werkveld,
afgestudeerden en studenten wordt behartigd. Deze functie wordt vervuld
door Wigbert Schulte, docent Communicatie binnen het Instituut.