Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit een oneven aantal personen die Ad Legem, de stad Groningen en het Instituut voor Rechtenstudies van de Hanzehogeschool een warm hart toedragen.

Mevr. Mr. T. H. Ubbens-Elings

De Raad van Toezicht heeft één permanent lid en dat is de Alumnicoördinator. De Alumnicoördinator heeft binnen het Instituut voor Rechtenstudies een brugfunctie waarbij het contact tussen werkveld, afgestudeerden en studenten wordt behartigd. Deze functie wordt vervuld  door Tineke Ubbens-Elings,  docent Privaatrecht binnen het Instituut.

Mevr. E. J. Visser

Eveline is geboren in 1996. Momenteel is zij bezig met de laatste fase van haar studie SJD, waarin ze de specialisatie Recht en Multiproblem heeft gedaan. Eveline is actief lid vanaf 2016, en is bestuurlijk actief geweest binnen de vereniging als secretaris in bestuursjaar 2017-2018. Vanaf maart 2019 is Eveline lid van de Raad van Toezicht. 

Dhr. M. Van Keulen

Mart van Keulen is geboren op 3 mei 1992. Mart zit op dit moment in de laatste fase van zijn studie en heeft hier de specialisatie Recht en Multiproblem gedaan. Binnen Ad Legem heeft hij verschillende commissies gedaan en was voorzitter van het bestuur van 2016-2017.

Dhr. T. Everts

Tom Everts is geboren in 1995. Hij is momenteel bezig met de laatste (afstudeer)fase van zijn studie Sociaal Juridische Dienstverlening met als specialisatie Recht en Multiproblem. Binnen Ad Legem is hij sinds 2014 bedrijvig geweest binnen diverse commissies waarna hij in het jaar 2016-2017 als intern coördinator bestuurlijk actief was binnen onze vereniging.  

Dhr. J. Swijghuizen

Jarno Swijghuizen is geboren in 1991. Hij is momenteel bezig met de eindfase van zijn studie HBO-Rechten. Al sinds het begin van zijn studie is Jarno actief geweest in diverse commissies binnen Ad Legem. In het studiejaar 2017-2018 was Jarno bestuurlijk actief binnen Ad Legem als penningmeester. Vanaf april 2018 is Jarno actief in de Raad van Toezicht.​

Onze partners